Resa i Amsterdam

Du ska resa i Amsterdam. Vid en första tanke på Amsterdam, vilken bild är det då som framträder direkt i ditt huvud. Förmodligen ser du storstaden Amsterdam full med mysiga kanaler och broar. Du ser också en stor mängd cyklar som står parkerade här och där. Eftersom Amsterdam är en storstad vore det inte konstigt om du föreställer dig bussar och bilar. Nuförtiden är det säkert heller inte ovanligt att se en el-sparkcykel eller kanske flera el-sparcyklar som står bredvid kanalerna. Det kanske mest självklara transportmedlet och också det äldsta är sannolikt personer som tar sig fram genom att gå en promenad genom Amsterdam.

Resa i Amsterdam på olika sätt

Att resa till Amsterdam är en sak, men väl där vill du säkert också kunna resa i Amsterdam. Mitt resonemang ovan vill därför åskådliggöra de transporter som jag föreställer mig finns att välja för dig som turist eller fast boende i huvudstaden. De sätt att resa i Amsterdam som jag spontant kommer att tänka på finner du i listan nedan:

  • Tåg
  • Taxi
  • Buss
  • Cykel
  • Tunnelbana
  • Elsparkcykel

Kanske kan du komma på fler exempel än ovanstående. I så fall får du gärna delge oss genom kontaktformuläret på Amsterdamguiden.com.

Vilket färdmedel ska du välja?

Om du befinner dig som turist i Amsterdam eller om du är fast boende kommer självklart ha stor betydelse för ditt val av färdmedel. Hur många metoder för att resa i Amsterdam som du hinner att välja är förstås också beroende på hur långe du stannar i staden. Sen finns också den ekonomiska aspekten. Till exempel hur angeläget det är att åka kollektivt efter pandemin som precis har drabbat Europa och övriga världen. En så enkel sak som din egen smak är naturligtvis också en avgörande faktor för hur du vill resa i staden. Men självklart har det en stor betydelse på vilket sätt som din eventuella medresenär föredrar att ta sig fram genom Amsterdam.